Program tersebut merupakan program unggulan dari KB-TK Islam Annajah Taman Melati Indah. Peserta didik akan diajarkan dan dikenalkan  surat-surat pendek Al Quran dengan Tartil dan Tahsin, Asmaul Husna dan pemahamannya sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sejak usia dini.

Adapun program Tahfidz Al Quran selama 1 tahun (2 semester) tertera sebagai berikut:

KBTahfidz A
(Kelas Pemula)
Tahfidz B
(Kelas Lanjutan)
1. Al Faatihah
2. An Naas
3. Al Falaq
4. Al-Ikhlash
5. Al Lahab
6. An Nashr
7. Al Kaafiruun
8. Al Kautsar
1. Al Faatihah
2. An Naas
3. Al Falaq
4. Al-Ikhlash
5. Al Lahab
6. An Nashr
7. Al Kaafiruun
8. Al KautsarDitambah dengan:
9. Al Maa’uun
10. Al Quraisy
11. Al Fiil
12. Al Humazah
13. Al ‘Ashr
15. At Takatsur 
1. Al Faatihah
2. An Naas
3. Al Falaq
4. Al-Ikhlash
5. Al Lahab
6. An Nashr
7. Al Kaafiruun
8. Al Kautsar
9. Al Maa’uun
10. Al Quraisy
11. Al Fiil
12. Al Humazah
13. Al ‘Ashr
14. At TakatsurDitambah dengan:
15. Al Qoriah
16. Al ‘Aadiyaat
17. Al Zalzalah
18. Al Bayyinah
19. Al Qadr
20. Al Alaq
21. At Tiin
22. Al Insyiraah
23. Ad Dhuha